Αποτέφρωση

 

Η αποτέφρωση αποτελεί τη διαδικασία καύσης της σορού των νεκρών. Στις μέρες μας τυγχάνει μεγάλης προτίμησης σε όλο τον κόσμο καθώς:

·         Απαλλάσσει τις οικογένειες των νεκρών από την υποχρεωτική εκταφή της σορού και τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί.

·         Αποφεύγονται τα έξοδα κατασκευής και συντήρησης τάφου.

·         Αποφεύγεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος (γης, και υδροφόρου ορίζοντα) των νεκροταφείων τα περισσότερα των οποίων είναι εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων και κορεσμένα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τελετές αποτέφρωσης με μεταφορά του νεκρού εκτός συνόρων της Ελλάδας εξαιτίας της έλλειψης αποτεφρωτηρίου στη χώρα μας.